چمن – علف آمریکا آمریکایی رئیس جمهور

چمن – علف: آمریکا آمریکایی رئیس جمهور بین الملل کاخ سفید شون اسپایسر تلاش دیپلماتیک آیه حجازی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چرا فکر می کنیم یا باید با امریکا جنگید یا نوکرش بود؟/ راه سومی هم است ، بهزاد نبوی

بهزاد نبوي در گفت وگو با انصاف نيوز راجع به مباحث مختلفي ازجمله شرايط اقتصادي کشور، لزوم گفت وگو با مخالفان دولت و نيز وضعيت سياست خارجي صحبت کرده است که اهم آن

چرا فکر می کنیم یا باید با امریکا جنگید یا نوکرش بود؟/ راه سومی هم است ، بهزاد نبوی

بهزاد نبوی:چرا فکر می کنیم یا باید با امریکا جنگید یا نوکرش بود؟/راه سومی هم است

عبارات مهم : سياست

بهزاد نبوي در گفت وگو با انصاف نيوز راجع به مباحث مختلفي ازجمله شرايط اقتصادي کشور، لزوم گفت وگو با مخالفان دولت و نيز وضعيت سياست خارجي صحبت کرده است که اهم آن در پي مي آيد:

چرا فکر می کنیم یا باید با امریکا جنگید یا نوکرش بود؟/ راه سومی هم است ، بهزاد نبوی

من اعتقاد دارم اتحاد نانوشته اي بين دولت فعلي آمريکا، براندازان نظام و شايد ناخودآگاه تندروهاي داخلي خودمان به وجود آمده هست. آقاي ترامپ و دولت فعلي آمريکا تمام تلاشش اين است که اعتماد مردم را از جرياناتي که به آنها اعتماد دارند، سلب کند؛ در موضع گيري هايشان مي بينيم که بيشتر انتقادات متوجه عملکرد دولت هست. تمام تلاششان را مي کنند که مردم را نااميد و ناراضي کنند و متأسفانه بي تأثير هم نبوده هست. براندازان نیز، اگر دقت کرده باشيد، در فضاي مجازي لبه تيز حملاتشان متوجه کساني است که ممکن است مردم از آنها حرف شنوي داشته باشند و مورد اعتماد مردم باشند.

براي مثال، در حوادث دي ماه اگر دقت کنيد، مي بينيد بيشترين حملات متوجه آقاي خاتمي بود. بعضي از آنها در صحبت هايشان به صراحت عنوان مي کردند ما مشکلمان با اصلاح طلبان، معتدلان و ميانه روهاست.

بهزاد نبوي در گفت وگو با انصاف نيوز راجع به مباحث مختلفي ازجمله شرايط اقتصادي کشور، لزوم گفت وگو با مخالفان دولت و نيز وضعيت سياست خارجي صحبت کرده است که اهم آن

دسته سوم هم تندروهاي داخلي اند که حداقل تا همين يکي ، دو ماه قبل، دنبال دولت نظامي و حوادثي مثل حوادث دي ماه مشهد و… بوده و شايد هنوز هم هستند. فکر مي کردند که همه چيز سمت وسويش عليه دولت، اصلاح طلبان و ميانه روهاست و با سرنگوني دولت مي توانند به نتيجه دلخواهشان برسند.

مي خواهم قدري بيشتر راجع به عملکرد دسته سوم توضيح دهم، تا هماهنگي اين دسته با آقاي ترامپ که دنبال لغو يا حداقل بلااثرکردن برجام هست، مشخص شود. براي مثال، برجام امضا شد و هنوز مرکبش خشک نشده بود که حمله به آن را شروع کردند و مرتب اعتراض مي کردند: «پس چه شد؟!»، «چرا هيچ دستاوردي نداشت؟!» و…. اين درحالي بود که تا يکي، دو ماه بعد از امضاي برجام که ده ها هيئت بزرگ اروپايي، ژاپني، کره اي و… براي مذاکره مي آمدند، تندروها در کنار نقد و نفي برجام، با کارها عملي ماجراجويانه، مانع از تحقق اهداف مذاکرات با آن هيئت ها و بهره گرفتن از نتايج آن توافق تاريخي مي شدند.

مجموعه اين پرسشها موجب شد در دوران اوباما نتوانيم از نتايج برجام استفاده کنيم. امضاي برجام عمدتا مي توانست روابط اقتصادي خارجي را به حالت عادي برگرداند که حتي در آن صورت نیز همه مشکلاتمان در کوتاه مدت حل نمي شد؛ چراکه همان طور که اشاره کردم، در اقتصاد ما پرسشها مهمي وجود دارد و براي حل آنها به سرمايه گذاري هاي گسترده نياز داريم.

چرا فکر می کنیم یا باید با امریکا جنگید یا نوکرش بود؟/ راه سومی هم است ، بهزاد نبوی

برجام براي تحقق اين امر بستر مورد نیاز را آماده کرد، ولي نتيجه سياست هاي ناصواب اين شد که نتوانيم از اين بستر استفاده کنيم. تندروهاي داخلي دراين باره نقش تعيين کننده اي بازي و خواسته يا ناخواسته بهانه هاي مورد نیاز را براي خروج ترامپ از برجام فراهم کردند. متأسفانه بعد از خروج آمريکا از برجام نيز از طرح «بدعهدي آمريکا» (که صحيح هم است) براي شروع تهاجم عليه دولت و نه دفاع از برجام، بهره بردند. حالا به نظر مي رسد خودشان هم به همين نتيجه رسيده اند و بعضا صحبت هايي در جهت تأييد دولت هم مي کنند؛ حالا اينکه چقدر اين نظرات عميق است و چقدر سطحي را من نمي دانم.

به هرحال «ايران چنج» محصول کار دسته دوم يعني براندازان نظام هست. اين دسته هم از ميان ضعف هاي موجود ما، فعلا و عمدتا روي پرسشها اقتصادي متمرکز هستند؛ ضمن اينکه پرسشها سياسي را هم فراموش نمي کنند.

بهزاد نبوي در گفت وگو با انصاف نيوز راجع به مباحث مختلفي ازجمله شرايط اقتصادي کشور، لزوم گفت وگو با مخالفان دولت و نيز وضعيت سياست خارجي صحبت کرده است که اهم آن

در شرايط بحراني فعلي، همه بايد دنبال وحدت ملي باشيم. مدت هاست بحث گفت وگو و آشتي ملي مطرح شده، ولی چندان به آن توجه نشده هست. نه فقط اصولگرايان تندرو بلکه طيف هاي ديگر هم به آن توجهی جدي نکرده اند. بايد اين تغيير لحن مخالفان را صرف نظر از قصد و نيتشان، به فال نيک گرفت و بحث و گفت وگو راجع به پرسشها کشور را باز مطرح کرد.

در مورد راه حل پرسشها اقتصادي بعد از تحريم جديد، احتمالا هر دو طرف موافق محکم تربستن کمربندها و استقرار نوعي اقتصاد جنگي و کنترل شده، حداقل در کوتاه مدت، هستند و اختلاف بر سر راه حل هاي ميان مدت براي حل ريشه اي پرسشها و تأمين منابع کافي براي سرمايه گذاري از خارج هست. يک طرف اعتقاد به عدم خروج از برجام، حفظ رابطه دوستانه با اروپا، روسيه و چين و تجديدنظر در سياست خارجي است و طرف ديگر مخالف هست. اين اختلاف که عمدتا بر سر تغيير سياست خارجي خواهد بود، احتمال دارد در گفت وگوها حل شود. در گفت وگوها بايد اختلاف استقلال با جنگ و دشمني دائم با دولت ها و سياست خارجي بحران زا و تشنج آفرين را، براي طرف برابر تشريح کرد.

چرا فکر می کنیم یا باید با امریکا جنگید یا نوکرش بود؟/ راه سومی هم است ، بهزاد نبوی

من در زندان با بازجويم صحبت کرده و به او مي گفتم: «چرا شما فکر مي کنيد يا بايد نوکر آمريکا بود يا با آمريکا جنگيد؟ آيا راه ديگري نداريم؟» ادامه دادم: «کشورهايي را مثال نمي زنم که شما قبول نداريد، ولي همين چين مورد قبول شما، آيا نوکري آمريکا را مي کند؟» پاسخ منفي داد. سؤال کردم: «آيا با آمريکا مي جنگد؟»، ترديد کرد؛ گفتم: «برادر عزيز! اگر چين با آمريکا مي جنگيد که نمي توانست شريک اول تجاري اش باشد! بنابراين بين اين دو، راه ديگري هم وجود دارد. مي توان نه جنگيد و نه نوکر بود؛ استقلال يکي از دستاوردهاي بسيار مهم انقلاب هست، ولي بايد توجه داشت مي توان با حفظ استقلال، بين اين دو حدِ جنگ و نوکري، مواضع ديگري هم داشت». گفته مي شود امروز مواضع چين در قبال خروج آمريکا از برجام نرم تر از اروپايي هاست. مفهوم اين نرمش نوکري نيست، بلکه توجه به منافع ملي است.

بايد به اين دوستان گفت ما يک قدرت مستقل دنیا سومي هستيم و متناسب با توانايي هاي خودمان بايد شعار دهيم؛ قصد ما نبايد اين باشد که از موضع قدرت نظامي، آمريکا را به زانو دربياوريم؛ بلکه بايد از موضع عقل و درايت منافع ملي خود را حفظ کنيم؛ عقل و درايت است که مي تواند پرسشها ما را حل کند.

امروز در سياست خارجي بايد به چند توصیه توجه داشت. خروج از برجام و حتي تهديد به خروج از آن را به شدت به زيان منافع ملي مي دانم. محدوديت برجام براي ما، تنها عدم امکان دستيابي به سلاح هسته اي هست. خروج يا طرح خروج، اولا اجماع جهاني را که بعد از خروج يک جانبه آمريکا از برجام به سود ما تغيير کرد، مجددا به زيان ما خواهد کرد و ثانيا تصور تلاش ما براي دستيابي به سلاح هسته اي براي جهانيان به وجود خواهد آمد و ثالثا بايد روابط خود را با اروپا، روسيه و چين (امضاکنندگان برجام) به بهترين شکل برقرار و حفظ کنيم و از هرنوع اقدام تحريک آميز و ماجراجويانه جديد که اروپا و حتي روسيه و چين را در برابر ما قرار داده و تسليم فشارهاي آمريکا خواهد کرد، اجتناب کنيم.

تداوم اين سياست، در ميان مدت، به احتمال قوي آمريکا را در قبال فشار جهاني وادار به عقب نشيني خواهد کرد. البته تا آن وقت بايد در سياست هاي داخلي هم تجديدنظر و مردم را براي تحمل سختي هاي کوتاه مدت آماده کنيم.

واژه های کلیدی: سياست | آمريکا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs